ვაჟა სოფრომაძე

ვაჟა სოფრომაძე

განათლება

2016 წელს ვაჟას მიენიჭა საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი, 2020 წელს მან მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის წოდება რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კვლევის მიმართულებით. 2022 წლიდან ვაჟა მუშაობს პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო კვლევაზე რომელიც ფოკუსირებულია საქართთველოს პოლიტიკური ელიტების ტრანსფორმაციის პროცესზე.

გამოცდილება

აკადემიურ საქმიანობასთან ერთად ვაჟას აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის  საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის და საგარეო პოლიტიკის ანალიზის მიმართულებით.