ვინ ვართ?

ვინ ვართ?

უსაფრთხოების, პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის ცენტრი (UGSPN) წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ბაზაზე შექმნილ კვლევით ორგანიზაციას. UGSPN-ის ხედვაა  გახდეს წამყვანი ინსტიტუცია, რომელიც უზრუნველყოს ყოვლისმომცველ და ინტეგრირებულ მიდგომას ეროვნული უსაფრთხოების, თავდაცვის, პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის კვლევების სფეროში.

გაიცანით ჩვენი პარტნიორები და კონტრიბუტორები

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
საგამოძიებო მედია ლაბი
საგამოძიებო მედია ლაბი