გაეროს ჩართულობა კვიპროსისა და აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში

გაეროს ჩართულობა კვიპროსისა და აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში

წინამდებარე კვლევის მიზანია, აჩვენოს, რაში გამოიხატებოდა გაეროს ჩართულობა და როლი ორივე კონფლიქტის ყოვლისმომცველი და სიცოცხლისუნარიანი მოგვარების საქმეში, გამოკვეთოს ამ ორ შემთხვევას შორის არსებული მსგავსება-განსხვავებები და დაადგინოს არსებული განსხვავებების მიზეზები.