გია ჯაფარიძე: აგვისტოს ომი და მისი შედეგები

გია ჯაფარიძე: აგვისტოს ომი და მისი შედეგები

2020 წლის 7 აგვისტოს დისკუსია გაიმართა თემაზე: “აგვისტოს ომი და მისი შედეგები”

სპიკერი: გია ჯაფარიძე – პოლიტიკის მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ლექტორი.