რასიზმი, გაყოფილი საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩავარდნა

რასიზმი, გაყოფილი საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩავარდნა

2020 წლის 4 ივნისს გაიმართა საჯარო ლექცია – “რასიზმი, გაყოფილი საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩავარდნა”

განხილული საკითხები: რასიზმის მოკლე ისტორია აშშ-ში და დღევანდელი სტატუსი; რასიზმი და გაყოფილი საზოგადოება ამერიკაში, მემარცხენე vs. მემარჯვენე; ამერიკული პოლიციის ფენომენი; ქართული რეალობა და პარალელები აშშ-ში მიმდინარე მოვლენებთან; არსებობს თუ არა საქართველოში პოლიციის ძალადობის და პოლიციის, როგორც ძალოვანი სტრუქტრის სისტემური პრობლემა? რასიზმი და ნაციონალიზმი საქართველოში – მოსალოდნელი საფრთხე და შედეგები.

სპიკერები:

ლაშა ძებისაშვილი – პოლიტიკის მეცნიერებების და საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი;

გიგი წიკლაური – საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი.