სიმულაციური სწავლება 2023 – საქართველოს ევროინტეგრაცია და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები”

სიმულაციური სწავლება 2023 – საქართველოს ევროინტეგრაცია და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები”

UG უსაფრთხოების, პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა სიმულაციური სწავლება – „საქართველოს ევროინტეგრაცია და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები“

სიმულაციური სწავლების მიზნები:

  • საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის პოზიტიური სცენარის გათამაშება;
  • კომპრომისისა და შეთანხმების მიღწევის ისეთი შესაძლებლობების გამოკვეთა, რომლებიც ხელს შეუწყობენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გაღრმავებას;
  • საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხთან მიმართებაში პოლიტიკური ძალებისა და საზოგადოების კონსოლიდაციის ხელშეწყობა.

სიმულაციური სწავლება ორ ეტაპად დაიყო: პირველ ეტაპზე, 2023 წლის იანვარ-თებერვალში, თემატურ საკითხებზე ჩატარდა ლექციები და ტრენინგები სიმულაციის მონაწილეთათვის – სულ 40 აკადემიური საათი. მერე ეტაპზე კი, 2023 წლის თებერვლის ბოლოს, გაიმართა ორ დღიანი სიმულაციური სწავლება/სცენარის გათამაშება.